Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Termen prorogat

Termenul pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017.

Conform prevederilor Legii nr.146/2017 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, termenul pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu a fost prorogat până la data de 30 septembrie 2017. Până la această dată, cei care dețin obligația obținerii acestui act administrativ nu vor fi sancţionați contravenţional, pentru nedeținerea acestuia.

La nivelul județului Harghita, în primele șase luni ale anului 2017, s-au depus eforturi susținute pentru soluționarea celor 26 solicitări în vederea emiterii avizelor de securitate la incendiu și a altor 19 solicitări pentru eliberarea autorizaţiilor de securitate la incendiu.

În urma verificării documentațiilor tehnice și a lucrărilor din teren, la nivel județean au fost emise 14 avize de securitate la incendiu și 14 autorizații de securitate la incendiu.

De asemenea, în perioada 01 ianuarie – 30 iunie a.c., inspectorii de prevenire au derulat 308 acțiuni de îndrumare și control, pe timpul cărora au aplicat 85 amenzi în cuantum de 62.800 lei.

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, personalul specializat a acordat asistenţă tehnică de specialitate în 39 cazuri, persoanele responsabile primind îndrumare asupra aspectelor ce trebuie îndeplinite pentru a intra în legalitate.

Totodată, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a elaborat o platformă on-line, sub forma unui ghid practic, prin intermediul căreia, persoanele interesate pot verifica necesitatea obținerii actelor administrative, respectiv documentele necesare pentru eliberarea acestora.

Pregătirea factorilor responsabili, asistența tehnică de specialitate și asigurarea capacității de răspuns a comunității rămân acțiunile noastre prioritare, iar prin creșterea gradului de implicare a populației în gestionarea urgențelor civile, instituția noastră își consolidează poziția de factor motor în domeniu.


                                     COMPARTIMENTUL INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE