Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Modalitatea de contestare a deciziei

MODEL RECLAMAŢIE ADMINISTRATIVĂ (1)

 

 

            Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:.......................................................

            Sediul/Adresa: ........................................................................

            Data:……………………………………………………….

            Stimate domnule/Stimată doamnă.........................................................................

            Prin prezenta formulez o reclamaţie administrativă, conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât la cererea numărul...................din data de ......................am primit un răspuns negativ, la data de..................., de la...................................................(completaţi numele respectivului funcţionar).

            Documentele de interes public solicitate erau următoarele:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Documentele solicitate se încadrează în categoria informaţiilor de interes public din următoarele considerente:............................................................................................

            Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de  refuz al comunicării/netransmitere în termenul legal a informaţiilor de interes public solicitate în scris/în format electronic, considerând că dreptul meu la informaţie, conform legii, a fost lezat.

            Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                                                                              ……………………………..

                                                                                                (semnătura petentului)

Numele şi prenumele petentului:………………………………………………………………..

Adresa:…………………………………………………………………………………………….

Telefon:………………………………………….

Fax:………………………………………………

 

 

model_reclamatie_administrativa_1.doc model_reclamatie_administrativa_1.doc (Timp de completare 5 minute)