Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Formular pentru solicitare

MODEL – Formular –tip cerere de informaţii de interes public

 

 

            Denumirea autorităţii sau instituţiei publice:.............................................................

            Sediul/Adresa: ........................................................................

            Data:……………………………………………………….

            Stimate domnule/Stimată doamnă.........................................................................

            Prin prezenta formulez o cerere conform Legii privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):......................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

            Doresc ca informaţiile solicitate să-mi fie furnizate:

Pe e-mail, la adresa....................................................................................  
Pe e-mail, în format editabil: ............................la adresa..........................  
Pe format de hârtie, la adresa.....................................................................  

.............................................................................

            Sunt dispus să plătesc costurile aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate (dacă se solicită copii în format scris).

            Vă mulţumesc pentru solicitudine,

                                                                        ……………………………..

                                                                       semnătura petentului (opţional)

Numele şi prenumele petentului:………………………………………………………

Adresa la care se solicită primirea răspunsului/E-mail.……………………………….

Profesia (opţional):…………………………………………

Telefon (opţional):………………………………………….

 

 

 

model_formular_tip_cerere_de_informatii_de_interes_public.doc (Timp de completare 5 minute)