Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Istoric Pompieri

Formele preinstitutionale de organizare si desfasurare a activitatii de stingere a incendiilor, care au însotit omenirea în fiecare etapa a evolutiei sale, au creat premisele organizarii institutiei pompierilor militari, aceasta înfiintându-se si ca urmare a progresului tehnicii de lupta contra incendiilor, care necesita personal special pregatit, stabil si operativ de mânuire si exploatare a acesteia.
Pe teritoriul judetului Harghita de astazi primele subunitati care au aparut au fost incluse în grupurile “tinutale” (zonale) în raport de organizarea administrativ-teritoriala a României.
Un prim moment care a marcat aparitia primelor subunitati de pompieri militari în judetul Harghita este strâns legat de organizarea pompierilor militari în România, prevazuta în Legea din 3 aprilie 1936, care a stipulat o coordonare unica la nivel national a activitatii de prevenire a incendiilor.
Concepând institutia pompierilor într-un tot unitar, Legea pentru organizarea pompierilor militari, promulgata prin Înalt Decret Regal nr. 815c din 3 aprilie 1936, partea I, punea în concordanta aceasta institutie de larga utilitate publica, cu dezvoltarea societatii românesti.
Ca efect imediat, în cursul anilor 1936-1937, Corpul Pompierilor s-a extins prin înfiintarea de noi unitati si subunitati, care prin dispunerea lor, acopereau teritoriul României reîntregite. În acest context, prin Ordin de Zi de Comandament, nr. 217/1937, la data de 1 aprilie 1937, s-a înfiintat prima subunitate de pompieri militari din judetul Harghita - Sectia Odorheiu-Secuiesc.


Aceasta sectie avea ca încadrare:

1. un subofiter comandant;
2. un subofiter ajutor;
3. 20 m.t. trupa

La 1 aprilie 1938 se înfiinteaza Sectia de Pompieri Miercurea-Ciuc, cu urmatorul efectiv:

1. un subofiter comandant;
2. un subofiter ajutor;
3. 20 m.t. trupa

Începând cu 13 august 1938, cele doua subunitati s-au subordonat Grupului tinutal Mures cu sediul în Alba-Iulia. Ca dotare, aveau pompe manuale trase de 4 cai fiecare si comandate de câte un subofiter, precum si motopompe. Evolutia celor doua subunitati a fost stopata de evenimentele celui de al Doilea Razboi Mondial. În anul 1940, România a fost parasita de aliatii traditionali, ramânând la dispozitia Statelor revizioniste, care i-au impus, în mod deosebit de dur, tratate care afectau teritoriul national, unul dintre acestea fiind Dictatul de la Viena din 30 august 1940, prin care autoritatile si armata româna trebuiau sa se retraga pâna la 6 septembrie din N - V Transilvaniei.
Conform ordinului Marelui Stat Major Nr. 12140 din 31 august 1940, evacuarea unitatilor de pompieri militari din Ardealul de Nord a început la 3 septembrie, Sectia de Pompieri Miercurea.-Ciuc fiind evacuata la Ploiesti, iar Sectia de Pompieri Odorheiu-Secuiesc la Sighisoara.
Reorganizarea subunitatilor din Miercurea-Ciuc si Odorheiu-Secuiesc va avea loc abia dupa semnarea Conventiei de armistitiu de la Moscova din 12 septembrie 1944. La 15 septembrie s-a elaborat ordinul Marelui Stat Major, nr. 65819, privind „Constituirea formatiunilor de pompieri militari care au existat în 1940, în Transilvania de Nord”. În conformitate cu prevederile ordinului mentionat, compunerea celor doua sectii de pompieri din judetul Harghita era identica cu cea din anul 1940.
La 01.10.1949 în orasul Gheorgheni s-a înfiintat Sectia de Pompieri Gheorgheni care avea ca efectiv:

1. un subofiter comandant;
2. un subofiter ajutor;
3. 20 trupa

Prin ordinul Comandantului Trupelor Ministerului Afacerilor Interne, Nr. 35839/5 din 27.11.1950, începând cu data de 1 Decembrie 1950, se trece la noua organizare a pompierilor militari.
Fiind adoptata o noua organizare teritorial administrativa, în localitatea de resedinta a fiecarei regiuni ia fiinta câte o unitate de pompieri, astfel ca în Regiunea Mures Autonoma Maghiara cu resedinta la Târgu-Mures ia fiinta „Grupul Regional P.C.I.” în structura caruia sunt incluse si sectiile de pompieri Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc si Gheorgheni.