Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Istoric ISU

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Oltul” al judetului Harghita este organizat si functioneaza în baza O.G.R. nr. 88/2001, aprobata prin Legea nr. 363/2003, modificata si completata de O.U.G. nr. 25/2004, O.U.G. nr. 63/2003 aprobata prin Legea nr. 604/2003, O.G.R. nr. 21/2004 si a H.G.R. nr. 1492/2004.
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Oltul” al judetului Harghita a intrat în functiune la data de 15 decembrie 2004 în baza O.M.A.I. nr. I/0621 din 01.12.2004. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Oltul” al judetului Harghita, constituit ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridica, este o unitate specializata în managementul situatiilor de urgenta pe tipurile de riscuri din zona de competenta, subordonat Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta. Ca serviciu public deconcentrat, activitatea inspectoratului este coordonata de prefectul judetului.
Elementele de structura specifice inspectoratului judetean sunt:
1. comanda inspectoratului;
2. centrul operational care asigura transmiterea operativa a deciziilor, dispozitiilor si ordinelor catre structurile si subunitatile inspectoratului si celelalte organisme judetene si locale interesati;
3. inspectia de prevenire care îndeplineste functiile de reglementare, avizare / autorizare, informare publica, îndrumare si control privind prevenirea situatiilor de urgenta, realizarea masurilor de protectie civila, precum si pregatirea populatiei privind comportarea în situatii de urgenta;
4. serviciul logistic care elaboreaza, fundamenteaza si întocmeste proiectele programelor logistice de asigurare tehnico-materiale proprii;
5. alte compartimente si structuri de interventie necesare îndeplinirii misiunilor specifice.