Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Despre noi

 Structura şi principalele atribuţii ale compartimentelor funcţionale din cadrul I.S.U.J. Harghita

Inspectoratul judeţean este constituit ca serviciu public deconcentrat în subordinea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

Misiunea inspectoratului este de a executa activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de urgenţă. Scopul inspectoratului îl reprezintă managementul situaţiilor de urgenţă pe tipuri de risc din zona de competenţă – judeţul Harghita. 

Organizarea şi funcţionarea inspectoratului se bazează pe principiile legalităţii, autonomiei, împărţirii administrativ-teritoriale, deconcentrării şi descentralizării responsabilităţii, corelării cerinţelor şi resurselor, cooperării şi solidarităţii, în vederea realizării următoarelor obiective generale:

 • pregătirii preventive şi protecţiei prioritare a populaţiei judeţului Harghita;
 • realizării condiţiilor necesare supravieţuirii în situaţii de urgenţă;
 • participării la protecţia valorilor culturale, arhivistice, de patrimoniu şi a bunurilor materiale, precum şi a mediului;
 • desfăşurării pregătirii profesionale a personalului, organismelor specializate şi serviciilor de urgenţă;
 • organizării şi executării intervenţiei operative pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă. 

Inspectoratul îndeplineşte următoarele atribuţii generale:

 1. planifică şi desfăşoară inspecţii, controale, verificări şi alte acţiuni de prevenire privind modul de aplicare a prevederilor legale şi stabileşte măsurile necesare pentru creşterea nivelului de securitate al cetăţenilor şi bunurilor;
 2. elaborează studii, prognoze şi analize statistice privind natura şi frecvenţa situaţiilor de urgenţă produse şi propune măsuri în baza concluziilor rezultate din acestea;
 3. desfăşoară activităţi de informare publică pentru cunoaşterea de către cetăţeni a tipurilor de risc specifice zonei de competenţă, măsurilor de prevenire, precum şi a conduitei de urmat pe timpul situaţiilor de urgenţă;
 4. participă la elaborarea reglementărilor specifice zonei de competenţă şi avizează dispoziţiile în domeniul prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă, emise de autorităţile publice locale şi cele deconcentrate/descentralizate;
 5. emite avize şi autorizaţii în condiţiile legii;
 6. monitorizează şi evaluează tipurile de risc;
 7. participă la elaborarea şi derularea programelor pentru pregătirea autorităţilor, serviciilor de urgenţă voluntare şi private, precum şi a populaţiei;
 8. organizează pregătirea personalului propriu;       
 9. execută, cu forţe proprii sau în cooperare, operaţiuni şi activităţi de înştiinţare, avertizare, alarmare, alertare, recunoaştere, cercetare, evacuare, adăpostire, căutare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenţă medicală de urgenţă, stingere a incendiilor, depoluare, protecţie N.B.C. şi decontaminare, filtrare şi transport de apă, iluminat, asanare de muniţie neexplodată, protecţia bunurilor materiale şi valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravieţuirea populaţiei afectate în caz de situaţii de urgenţă;
 10. controlează şi îndrumă structurile subordonate, serviciile publice şi private de urgenţă;
 11. participă la identificarea resurselor umane şi materialelor disponibile pentru răspuns în situaţii de urgenţă şi ţine evidenţa acestora;
 12. stabileşte concepţia de intervenţie şi elaborează / coordonează elaborarea documentelor operative de răspuns;
 13. avizează planurile de răspuns ale serviciilor de urgenţă voluntare şi private;
 14. planifică şi desfăşoară exerciţii, aplicaţii şi alte activităţi de pregătire, pentru verificarea viabilităţii documentelor operative;
 15. organizează banca de date privind intervenţiile, analizează periodic situaţia operativă şi valorifică rezultatele;
 16. participă cu grupări operative/solicită sprijinul grupărilor operative stabilite şi aprobate pentru/la intervenţii în zona/în afara zonei de competenţă;
 17. participă la acţiuni de pregătire şi intervenţie în afara teritoriului naţional, în baza acordurilor la care statul român este parte;
 18. participă la cercetarea cauzelor de incendiu, a condiţiilor şi împrejurărilor care au determinat ori au favorizat producerea accidentelor şi dezastrelor;
 19. stabileşte, împreună cu organele abilitate de lege, cauzele probabile ale incendiului;
 20. controlează respectarea criteriilor de performanţă, stabilite în condiţiile legii, în organizarea şi dotarea serviciilor voluntare şi private, precum şi activitatea acestora;
 21. constată şi sancţionează, prin personalul desemnat, încălcarea dispoziţiilor legale din domeniul de competenţă;
 22. desfăşoară activităţi privind soluţionarea petiţiilor în domeniul specific;
 23. organizează concursuri profesionale cu serviciile voluntare şi private, acţiuni educative cu cercurile tehnico-aplicative din şcoli.