Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Recrutarea personalului

 Posturi ISU Harghita 01.04.2016


 

A N U N Ţ

 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al Judeţului Harghita efectuează recrutări în vederea participării la concursurile de admitere - sesiunea 2014, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne (Facultatea de pompieri şi Facultatea de poliţiedin cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” – Bucureşti, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” – Boldeşti, judeţul Prahova), respectiv pentrunevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă în cadrul instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Apărării Naţionale (Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”- Sibiu, Academia Tehnică Militară - Bucureşti,Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri „Basarab I” - Piteşti).

 

Pentru toate locurile scoase la concurs vor fi recrutaţi bărbaţi, cu excepţia locurilor prevăzute pentru Facultatea de Poliţie – Drept şi pentru specialităţile din cadrul instituţiilor de învăţământ superior ale Ministerului Apărării Naţionale unde pot candida şi femei.

 

Durata studiilor:

 

-         la Facultatea de Pompieri, Facultatea de de poliţie – Drept şi la Academia Tehnică Militară este de 4 ani;

 

-         la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” Sibiu este de 3 ani;

 

-         la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu” Boldeşti şi la Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I” Piteşti este de 2 ani.

Informaţii privind graficul admiterii, datele de prezentare, valoarea taxei de înscriere, etapele şi probele de concurs, tematica şi bibliografia vor putea fi accesate la următoarele adrese de web: www.acadeamiadepolitie.ro; www.scoaladepompieri.ro; www.armyacademy.ro; www.mta.ro; www.igsu.ro; www.ncoacademy.ro sau se potobţine informaţii la Biroul Resurse Umane, situat în municipiul Miercurea Ciuc, strada Iancu de Hunedoara, nr.8, judeţul Harghita, telefon 0266371657, 0266371674, interior 27115 şi 27116

Condiţiile legale de recrutare din sursă externă şi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor

Condiţiile legale de recrutare din sursă externă pentru persoanele care intenţionează să dobândească statutul de poliţist sau cadru militar în Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi pentru persoanele care intenţionează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt următoarele:
- să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română scris şi vorbit; 
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să fie declaraţi apt medical, fizic şi psihic; verificările privind starea de sănătate medicală, fizică şi psihică sunt efectuate de structurile de specialitate ale Ministerului Administraţiei şi Internelor;
- să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi, iar în cazul candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, să îi împlinească în cursul anului în care participă la concurs;
- să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, iar candidaţii la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat; dovada absolvirii se face cu diplomă sau cu adeverinţă din care să rezulte faptul că au susţinut şi promovat examenul de bacalaureat;
- să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
- să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
- să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică în ultimii 7 ani;
- să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
- îndeplinesc condiţiile prevăzute la art.10 alin. (3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare;
- îndeplinesc condiţiile specifice pentru ocuparea prin concurs a funcţiei publice cu statut special;
- să nu fi încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 lit. c), h), i) şi k) din Legea nr. 360/2002 , cu modificările şi completările ulterioare;
- să nu fi fost trecuţi în rezervă în condiţiile art. 85 lit. d), i), j), k) şi ale art. 87 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare.

La încadrarea din sursă externă ca poliţist sau cadru militar în posturi de specialitate prevăzute cu profesii/ocupaţii reglementate prin statute profesionale distincte, se vor aplica şi cerinţele acestor prevederi legale.
Persoanele care au grade militare în rezervă pot fi recrutate numai în situaţiile în care prin încadrare, potrivit nivelului studiilor, nu dobândesc grade militare mai mici decât cele avute în rezervă.


Criteriile specifice pentru recrutarea candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt următoarele:

- să aibă vârsta de până la 27 de ani, împliniţi în anul participării la concursurile de admitere;
- să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generală de minimum 8.00;
- să nu fi fost exmatriculaţi, pentru abateri disciplinare, dintr-o instituţie de învăţământ;
- să aibă înălţimea minimum 1,70 m bărbaţii şi 1,65 m femeile cu excepţia candidaţilor proveniţi din liceele Ministerului Administraţiei şi Internelor, numai pentru examenul susţinut în anul absolvirii.