Miercurea-Ciuc, Harghita
Iancu de Hunedoara,Nr. 8

Legislatie

• ORDIN nr. 160 din 23/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta (format .pdf) 
• HOTARARE nr. 1.579 din 8 decembrie 2005 pentru aprobarea Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare (format.pdf) 
• ORDIN Nr. 718 din 30 iunie 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta (format .pdf) 
• ORDIN nr. 195 din 20 aprilie 2007 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatoricã si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta 
• ORDIN nr. 158 din 22/02/2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea, incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta (format.pdf) 
• ORDIN nr. 250 din 22 noiembrie 2010 privind organizarea si desfasurarea programelor de pregatire a specialistilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgenta(format .pdf) 
• HOTARARE nr. 160 din 14/02/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, descrierea, conditiile de acordare si folosire a uniformei,echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale personalului serviciilor pentru situatii de urgenta voluntare/private (format .pdf)