INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ „OLTUL” AL JUDEȚULUI HARGHITA

În cazul unor înzăpeziri cetăţenii trebuie să respecte următoarele reguli:

-   să se informeze permanent asupra condiţiilor atmosferice folosind radioul şi televiziunea;

-   să fie pregătiţi pentru a rezista acasă – să aibă pregătită rezerva de apă, alimente, medicamente şi combustibil, să fie asigurat cu mijloace de încălzit şi preparat hrana;

-   să pregătească mijloace de iluminat independente de reţeaua electrică;

-   să pregătească şi să aibă la îndemână mijloace  pentru degajarea zăpezii;

-   la părăsirea locuinţei să poarte îmbrăcăminte călduroasă de iarnă;

-   să nu circule, pe jos, pe partea carosabilă a drumului şi pe sub streşini, unde există pericolul căderii zăpezii şi a ţurţurilor, de asemenea  să nu se parcheze atutoturismele în aceste zone;

-   să evite călătoriile dacă acestea nu sunt strict necesare;

-   dacă totuşi este necesar, să plece în călătorie îmbrăcat adecvat, să călătorească ziua şi să folosească şoselele  principale;

-   în cazul deplasărilor cu autoturismul, maşina să fie echipată cu lanţuri pentru zăpadă, răzuitoare, cablu de remorcare şi combustibil de rezervă;

-   să fie informat cineva din familie asupra  traseului pe care urmează să-l parcurgeţi;

-   dacă mijlocul de transport se strică, să nu intre în panică, să ţină luminile aprinse şi să emită semnale de avarie;

-   să nu părăsească mijlocul de transport pentru a nu se rătăci;

-   pe timpul staţionării autovehiculului, este interzis dormitul în interiorul acestuia cu motorul pornit, este recomandat oprirea funcţionării motorului, aerisirea periodică a cabinei autoturismului, existând pericolul intoxicării cu monxid de carbon;

-   să informeze autorităţile sau serviciile de urgenţă abilitate, prin orice mijloace, inclusiv telefonic, prin apelarea numărului 112;

-   se interzice practicarea  sporturilor de iarnă în locuri neamenajate,  unde nu sunt unităţi de căutare-salvare, descarcerare, prim ajutor medical şi transport la o unitate spitalicească.